Bức tranh thờ mẫu và những nét trong thờ cúng nam bộ

Tranh thờ nói chung, trong đó có tranh thờ gia tiên, tranh thờ mẫu là nét đặt trưng trong văn hóa việt nam

Ngày đăng: 13-06-2015

1,188 lượt xem

Tranh thờ gia tiên ở mỗi nơi mỗi khác nhau, tùy thuộc vào từng vùng đã đưa đến sự khác biệt khá rõ nét trong tư duy, thể hiện qua các hình thức thờ nữ thành ở ba miền có nét đặc thù.

Sự khác biệt ấy thể hiện qua các hình thức thờ tự những nữ thần nào ? Từ việc thờ nữ thần đến thờ mẫu ở nam bộ có gì khác biệt so với miền bắc và trung bộ?

Các hình thức từ thờ nữ thần đến thờ mẫu ở nam bộ đặt trong sự so sánh với bắc bộ và trung bộ, từ đó góp phần nhận diện thêm những giá trị tinh thần trong tín ngưỡng dân gian ở nam bộ, nêu lên đặt trưng tín ngưởng mang yếu tố văn hóa vùng nam bộ; đồng thời cũng góp phần phản ánh quy luật thống nhất trong sự đa dạng của tín ngưỡng Việt Nam.

Rất khó để thống kê hết số cơ sở thờ tự thuộc tín ngưỡng dân gian ở nam bộ. Ngoài những đình, miếu, đền, điện được phân bố đều khắp có đặt thờ nữ thần, nữ thần còn được đặt thờ phối từ bên trong nhiều ngôi chùa Phật giáo. Không gian tín ngưỡng nữ thần vì vậy khá rộng rãi và mang tính phức hợp hơn.

Nghi thức cúng tế trong các miếu , điện thờ mẫu cũng giống với nghi thức thờ cúng ở đình vào dịp lễ Kỳ Yên ở Nam Bộ. Tuy nhiê, ở đình không có nghi thức múa bóng, mà chỉ có miếu.

Không gian thờ mẫu ở Nam Bộ khá rộng lớn, không chỉ là cơ sở thờ tự riêng biệt mang tính cộng đồng là miếu, còn phối cả trong miếu, chùa, vườn chùa, hoặc ngay tại chính điện.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload